terug naar Basisonderwijs

Boerderijschool Hooi


Boerderijschool-hooi | Boerderijschool Hooi in Bergen. Boerderijschool Hooi is een kleinschalige, onderwijs vernieuwende school, geïnspireerd door het antroposofisch mens- en wereldbeeld. ​We gaan ervan uit dat elk kind een uniek en volwaardig mens is en vanuit een natuurlijke impuls wil leren. openingstijden, contactgegevens, plattegrond
Boerderijschool Hooi is een kleinschalige, onderwijs vernieuwende school, geïnspireerd door het antroposofisch mens- en wereldbeeld.
​We gaan ervan uit dat elk kind een uniek en volwaardig mens is en vanuit een natuurlijke impuls wil leren.

informatie

kindgericht, kleinschalig, vernieuwend, staatsvrij

We gaan ervan uit dat elk kind een uniek en volwaardig mens is en vanuit een natuurlijke impuls wil leren. Kinderen kunnen zich met ongeremde vreugde in het leven storten; zij willen de wereld met al hun zintuigen ervaren. Wij willen op deze natuurlijke wil tot leren en verkennen vertrouwen, en een levende, veilige en liefdevolle omgeving aanbieden waarin elk kind de vrijheid krijgt om eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. ​

Wij realiseren ons dat wij veel van kinderen kunnen leren, omdat zij heel dicht bij hun ware natuur staan en de toekomst in zich dragen.

Elk kind heeft recht op het volste respect van de volwassenen, die het kind met hun kennis en inzicht in mens en wereld liefdevol en consequent ondersteunen. Positieve aandacht en terughoudendheid zijn essentieel om ruimte te scheppen voor verwondering.

een levendige, veilige en liefdevolle omgeving, waarin elk kind de vrijheid krijgt om zijn/haar eigen kwaliteiten te ontwikkelen.​

ruimte om door het bos te struinen en met onze boerin voor de dieren en de tuinen te zorgen.     ​

een goed onderbouwd, flexibel leerplan, onder andere geïnspireerd door het antroposofisch mens- en wereldbeeld. 

een gezonde balans tussen creatieve, cognitieve en sociale activiteiten.   

Contactgegevens

Contact gegevens

Boerderijschool Hooi
Prinsesselaan 52
1861 EP Bergen
boerderijschoolhooi@gmail.com
www.boerderijschoolhooi.nl

Plattegrond

terug naar Basisonderwijs
''Wijsheid begint met verwondering.''

Socrates

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica