terug naar Inspirerend

Dick Bruin

Directeur Parcivalschool

Dick Bruin (60), directeur van de parcivalschool in Hoorn, stapt energiek en enthousiast binnen voor het interview.

Dick Bruin (60), directeur van de parcivalschool in Hoorn, stapt energiek en enthousiast binnen voor het interview. Hij geeft al bijna 35 jaar les op de Vrije school. Als kind van 12 weet Dick al dat hij meester wil worden. Hij gaat studeren aan de Pabo in Alkmaar en leert daar het vrijschoolonderwijs kennen.
Daarna begint hij als leerkracht aan de Bergense Vrije School en op de woensdagmiddag krijgen de leraren Antroposofische bijscholing in Haarlem.

Elke maandag start hij zijn werkweek met het dirigeren van het koor van de hoogste klassen. Daarna begint zijn werk als directeur. “Ieder kind wordt gestimuleerd zich op verschillende manieren te ontwikkelen. Rekenen leer je ook door te bewegen, door te ervaren. Taal leer je ook door te zingen, stof verwerk je door erover te schrijven en tekenen, etc”

Dick zoekt als directeur steeds de balans tussen de antroposofische visie en de eisen die vanuit de overheid worden gesteld. “Op dit moment trekt de Vrije School in Hoorn enorm aan, blijkbaar door de goede mix die gevonden is en de sterke visie die aan het onderwijs ten grondslag ligt”. Dick merkt dat ouders de bredere visie op het kind en onderwijs steeds meer gaan waarderen.

‘Dit is wie ik ben en wat ik doe’
Ook nieuwe methodes (zoals mindmapping en een portfolio maken) krijgen hun plek in het Vrije School Onderwijs. De leerstof wordt kleurrijk en divers aangeboden, met veel verhalen en beelden. Door het brede palet van wat het aangereikt krijgt kan het kind voelen en ervaren: ‘Dit is wie ik ben en wat ik doe’.

Dick verteld dat hij een geïnspireerd team heeft, ze werken op een positieve manier met elkaar en nemen de minder leuke dingen er makkelijk bij. In de pedagogische vergadering wordt niet alleen gepraat, er is ook ruimte om de teamspirit en de antroposofie levendig te houden, door o.a. zang en schilderen.Dit werkt door naar de kinderen, de ouders en de maatschappij…

www.parcival-hoorn.nl
Daar krijg je zin in leren…

Marjan Zevenbergen i.s.m Peter Kapenga
Dit artikel stond ook in de antroposofie agenda
van Noord-Holland Noord in het najaar van 2013

Portretten

terug naar Inspirerend
advertenties & nieuwsbrief

Door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.