Wat is antroposofie

Zelfkennis en kennis van de wereld

Het begrip Antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, ‘anthropos’ en ‘sophia’, mens en wijsheid.
Antroposofie kan het best beschreven worden als een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van je menszijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Geestelijke realiteit

Antroposofie ziet de wereld niet alleen als een werkelijkheid die je door louter tellen, wegen en meten kunt kennen en verklaren. Ze gaat uit van een niet-materiële werkelijkheid, een geestelijke realiteit, die een geheel vormt met alles wat onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen.

Ervaren en onderzoeken

Antroposofie reikt methoden aan om deze spirituele kant van ons bestaan te leren ervaren en onderzoeken. Daarbij keert zij zich niet van de wereld af maar juist naar haar toe. Alleen door het aardse leven werkelijk te leven, kunnen we het doorgronden en in verbinding komen met de spirituele kern van ons bestaan.

advertenties & nieuwsbrief

Door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.