terug naar Inspirerend

Sjaak Groot

Euritmie therapeut

Sjaak Groot geeft 1 dag in de week euritmie-theraprie in zijn eigen praktijk in Alkmaar

Sjaak Groot studeerde af als fysiotherapeut, maar was na een cursus euritmie zo onder de indruk van dit vak dat hij besloot er nog een studie achteraan te doen. Na jaren werkervaring als euritmie docent, is hij sinds 2012 ook zelfstandig euritmie therapeut. Een dag in de week geeft hij therapie in zijn eigen praktijk in Alkmaar. Daarnaast geeft hij nog steeds euritmieles aan de onderbouw op drie vrije scholen, in Bergen, Alkmaar en op Texel.

'De opleiding tot fysiotherapeut vond ik geweldig. Je handen gebruiken, met mensen werken, actief bezig zijn, heerlijk. Alleen merkte ik op een gegeven moment dat er voor mij toch iets niet klopte. Ik miste de interesse in de hele mens. Voor mij draaide het niet alleen om het lichaam, maar ook om de ziel. Ik besloot mijn studie voor een jaar te onderbreken om eens om me heen te kijken of er iets anders was wat ik wilde doen. Toevallig kon ik een dagje meelopen op de Vrije Hogeschool in Zeist en merkte direct dat het hier om “de mens” in alomvattende zin ging. In het daaropvolgende Vrije Hogeschool jaar leerde ik de antroposofie kennen. Het mensbeeld sprak me gelijk enorm aan. Dat je zowel een aardse als bovenzinnelijke wereld hebt, lichaam ziel en geest. Toen voelde ik dat ik had gevonden waarnaar ik eigenlijk jarenlang op zoek was. Ik ben katholiek opgevoed, dus een hemel hadden wij ook, maar die hemel is zo ver weg. In de antroposofie is het allemaal geïntegreerd hier op aarde. Uiteindelijk heb ik mijn opleiding weer opgepakt en afgemaakt, maar door mijn nieuwe ervaringen stond ik er heel anders in. 

'Het mooie hieraan is, dat je steeds meer je eigen therapeut kunt worden.'
Na mijn afstuderen ben ik nog een tijdje zoekende geweest. Nadat ik er tijdens een cursus euritmie achter kwam hoe bijzonder dat vak is, ben ik het gaan studeren. Niet per se om euritmie pedagoog te worden, want eigenlijk ging ik voor therapeut. Alleen voordat je dat kon worden, moest je praktijkervaring in de pedagogie opdoen. Jarenlang (en nog steeds) heb ik met heel veel plezier euritmie les gegeven aan de onderbouw. Een razend interessant beroep. Het doel van zowel de vrije school als van de euritmie is om het kind te laten worden wie het werkelijk is. Of omvattender gezegd, dat de ziel, waarin het wezen van het kind leeft, zich zo rijk en zo goed mogelijk met het lichaam kan verbinden. En dat het lichaam een zo vaardig mogelijk instrument en een zo edel mogelijke tempel voor deze rijke ziel wordt.. De euritmie draagt daar heel direct aan bij doordat je met ieder gebaar het lichaam wezenlijk doorzield. In de euritmie pedagogiek krijg je dat voor elkaar door verhalen te vertellen die de kinderen in de beweging gelijk uitbeelden. Wanneer ik aan kleuters een verhaal over een koning vertel, lopen en gebaren we samen als een koning die natuurlijk een prachtige gouden kroon op zijn hoofd heeft. Wat dat met een kind doet, is dat het koningschap, waardigheid, stevigheid, rechtvaardigheid, zich verbindt met zijn lichaam. Door de oefeningen te herhalen wordt het lichaam steeds meer een instrument voor de geestelijke kant van de mens Dat is eigenlijk de hele euritmie in een notendop.' Hoe de gebaren samenhangen met de taal, dus ook met het innerlijk van de mens, wordt verder uitgelegd in het algemene stukje over euritmie.

Euritmietherapeut

'Rond mijn vijftigste besloot ik alsnog de studie tot euritmietherapeut te doen. Ik wilde dat altijd al ontzettend graag en het voelde als nu of nooit. Ik moest daarvoor alleen wel naar Engeland, omdat er op dat moment in Nederland geen opleiding was. Gelukkig waren mijn kinderen al min of meer het huis uit en was er financieel ook de ruimte voor. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Het gaf nog meer verdieping aan een toch al mateloos interessant vak. In de pedagogiek gebruik je het hele palet aan gebaren in verhalen en muziek. Als therapeut stem je je gericht af op de persoon en gebruik je alleen die gebaren die goed bij de problematiek passen. De klachten waarmee mensen bij mij komen variëren van allerlei lichamelijke tot psychische problemen. Blaasontsteking, artrose, rugklachten, leverziekten, (faal)angst, depressie, ADHD of hyper sensitiviteit. Maar ook mensen met chronische pijn, chronische vermoeidheid en fibromyalgie, kwalen die in de reguliere geneeskunde moeilijk te behandelen zijn, zie ik in mijn praktijk. Euritmietherapie kan vanuit een heel andere invalshoek bij zo goed als alles helpen.'

Eigen therapeut

'Door de oefeningen leer je steeds meer te voelen wat voor uitwerking de gebaren op je hebben. Sommige mensen voelen direct resultaat, bij anderen duurt het wat langer. Je leert als het ware de samenhang tussen je ziel en je lichaam waar te nemen. En dat is in deze cognitieve tijd geen overbodige luxe zal ik maar zeggen. Veel mensen zitten bijvoorbeeld heel erg in hun hoofd en kunnen dat denken maar moeilijk stoppen. Nek en schouderklachten kunnen dan ook optreden Er zijn speciale oefeningen om je ziel weer meer in je benen te krijgen. Daarmee herstel je het evenwicht tussen boven en onder. Het denken wordt rustiger en nek en schouders kunnen weer loslaten. Wat ik de mensen na de laatste sessie aanraad, is om het geoefende thuis te onderhouden. De reden daarvoor is dat wij mensen geneigd zijn om snel weer in oude patronen te vervallen. En dat zou jammer zijn, want euritmie geeft je juist de instrumenten in handen om in balans te blijven. Het mooie hieraan is, dat je steeds meer je eigen therapeut kunt worden.'

Prins en prinses

'Op dit moment werk ik één dag in mijn eigen praktijk. De andere dagen geef ik les. Die afwisseling vind ik heerlijk. Lesgeven is ontzettend leuk, maar ook enorm inspannend. Bij de therapie werk ik één op één en dat geeft rust en verdieping. In de toekomst hoop ik wel mijn therapiedagen uit te breiden naar twee of drie dagen, maar de pedagogische kant wil ik ook zeker blijven doen. Het is echt een geweldig vak. Door euritmie wordt de prins en prinses die in ieder kind zit, levend en zichtbaar doordat hun diepste wezen in hun lichaam kan incarneren. En dat is een belangrijke opgave in de maatschappij, dat je vanuit je wezen kan leven. Daar doe ik het voor.'

Contactgegevens Sjaak Groot

door: Daphne van Heerdt & Gino Smink
Alkmaar | woensdag 22 maart 2017

Portretten

terug naar Inspirerend
advertenties & nieuwsbrief

Door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.