terug naar Inspirerend

Tiny Ros

Verpleegkundige antroposofische zorg

Tiny Ros (1956) heeft een missie. Samen met Joke Appelman (verpleegkundige antroposofische zorg) wil ze tegenwicht bieden aan de haast gestandaardiseerde manier waarop mensen in hun laatste levensfase worden behandeld.

Tiny Ros (1956) heeft een missie. Samen met Joke Appelman (verpleegkundige antroposofische zorg) wil ze tegenwicht bieden aan de haast gestandaardiseerde manier waarop mensen in hun laatste levensfase worden behandeld. Naast deze palliatieve zorg, biedt ze mensen met allerlei klachten verlichting door verschillende behandelingen. Dit loopt van de Volkier Bentinck Massagetherapie tot ritmische inwrijvingen met medicinale olie. In Bergen heeft ze haar eigen praktijk: Opnieuw in Balans.

'In de zorg heerst het idee om mensen in de terminale fase zo snel mogelijk te behandelen met morfine en dormicum. Dan voelen ze tenminste geen pijn en slapen ze veel. Dat is voor zowel de stervende als de betrokkenen het minst zwaar, is de gedachte. Ook antroposofische artsen schrijven deze medicijnen voor. Ons idee, en de ervaring die wij hebben bevestigt dat, is dat de stervende in die laatste fase een heel eigen pad loopt. Wij pleiten er voor dit pad zo comfortabel mogelijk te maken, maar vanuit bewustzijn. Dus ook wij doen wat met pijn en angst. Het verschil met de reguliere manier is echter dat wij er bij onze behandeling naar streven dat iemand zo wakker en helder mogelijk blijft met behulp van uitsluitend natuurlijke geneesmiddelen. Zoveel mogelijk ruimte gevend aan ieder zijn eigen proces in de fase van het loslaten. Juist omdat dit stadium zo intens is, ziet de terminale mens de dingen opeens heel helder. Alles wat er niet toe doet, valt weg. Het wordt scherp, soms lastig scherp, maar het stelt ze ook in staat nog heel veel onnodige bagage los te laten. Ik geloof in reïncarnatie en mijn idee is dat alle ballast die je in dit leven terug kunt geven aan de aarde je doorgaande reis makkelijker maakt. Er gebeuren in zo'n periode vaak ook nog hele mooie dingen. Ik stel de mensen daarom altijd de vraag: Is er nog iets wat je wilt? Of is er nog iets heel belangrijk voor je? En dan kan het zomaar zijn dat er nog een ver familielid langs komt om afscheid te nemen. Of dat een verstoorde relatie wordt hersteld. Allemaal belangrijke zaken die je niet kan doen als je in een roes of diepe slaap verkeert.

"Ons idee is dat de stervende in die laatste fase een heel eigen pad loopt. Wij pleiten er voor dit pad zo comfortabel mogelijk te maken, maar vanuit bewustzijn"
Wij werken het liefst samen met de huisarts van patiënten. Regulier of antroposofisch, dat maakt niet uit. Ik heb sowieso als doel een brug te slaan tussen die twee werelden. En dat lukt soms al aardig. Zo is er een huisarts die door onze aanpak, is gaan twijfelen over het rücksichtslos inzetten van morfine en dormicum. Ze zag van dichtbij wat het effect was van de inwrijvingen en pakkingen op een patiënt van haar. Deze vrouw had uitgezaaide borstkanker en had op veel plekken pijn. Wij hebben haar regelmatig ingewreven met plantago bronchial balsem omdat ze volliep in haar longen. Pijn in haar lever behandelden we met een heet duizendbladwikkel en voor haar obstipatie maakten we een eigen klisma van warme volle melk, honing en een druppeltje olijfolie. Dat werkte heel goed en ze was dan echt een paar dagen pijnvrij. Naast onze behandelingen schreef een antroposofische arts allerlei ondersteunende antroposofische medicatie voor. Dit in combinatie met onze behandelingen zorgde ervoor dat ze nog heel lang helder is gebleven met weinig tot geen pijn en uiteindelijk heel rustig en met bewustzijn is gestorven.

VOLKIER BENTINCK MASSAGETHERAPIE

Naast mijn werk in de palliatieve zorg, behandel ik in mijn praktijk mensen met uiteenlopende klachten. Die lopen van burn-out, depressie en slaapproblemen tot angststoornissen. Maar ook hooggevoelige mensen vinden hun weg hierheen. Mijn cliënten merken dat de inwrijving een waardevolle behandeling is. De basis is warmte en rust maar zeker ook de olie en de ritmische aanraking. In een tijd waarin we veel in ons hoofd zitten, zijn veel mensen op zoek naar een betere verbinding met zichzelf. Inwrijvingen kunnen daarbij heel goed helpen. Het stelt je in staat om in warmte, rust en stilte terug te gaan naar je basis.

Ik geef ook Volkier Bentinck massages. Waar de inwrijvingen heel erg gaan over omhullen, harmonie en veiligheid, staat deze behandeling meer voor ordening en begrenzing. Het gaat heel erg uit van de polen en de eventuele disbalans tussen die twee. Maar het werkt ook als een soort reset van je hele systeem. Je kunt het zien als een kast die je uitruimt waarvan je de inhoud afstoft en opnieuw geordend terugzet. De aanraking is anders en krachtiger dan bij inwrijvingen. Vaak masseer ik vooral de benen (de onderpool) omdat veel klachten met de stofwisseling te maken hebben. Migraine is daar een mooi voorbeeld van. Door de bovenbenen te masseren, waar ook veel stofwisselingsactiviteit zit, behandel je de migraine.

Het is belangrijk veel te wandelen na een behandeling. Ik breng namelijk een krachtige impuls in je systeem wat totaal anders is en door het wandelen maak je je die impuls eigen. Het mooie van deze vorm van massage, maar ook van de inwrijvingen, is dat je lichaam eigenlijk zelf aangeeft wat voor jou de beste remedie is voor de klachten die je hebt. Je lijf reageert hoe dan ook op de behandelingen en de manier waarop het dat doet, daar pas ik elke volgende behandeling op aan. Op deze manier kom je dus vanzelf terug bij je kern. Als je maar met liefde, geduld en tijd naar jezelf luistert, komen de antwoorden naar je toe. Ik ben er alleen om je een beetje op weg te helpen.' Voor meer informatie, kijk op www.opnieuwinbalans.nl


door: Daphne van Heerdt & Gino Smink
Bergen | vrijdag 18 november 2016

Portretten

terug naar Inspirerend
advertenties & nieuwsbrief

Door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.