terug naar agenda

Antroposofische Vereniging Haarlem

Practicum filosofie van de vrijheid


Practicum filosofie van de vrijheid Antroposofische Vereniging Haarlem
Het practicum is een uitnodiging om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam kunnen worden. Dat instrument heet het observeren van het denken. Het wordt aangeduid in de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner als ‘het belangrijkste wat een mens...

Informatie

Een oefenweg van Integratieve Meditatie

Een workshop van 3 avonden met Willem Daub.

Het practicum is een uitnodiging om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam kunnen worden. Dat instrument heet het observeren van het denken. Het wordt aangeduid in de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner als ‘het belangrijkste wat een mens kan observeren’. 

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding. We beginnen op te merken, dat tussen de opeenvolging van voorstellingen die we denken altijd subtiele licht-donker ervaringen, beeldbewegingen en beeldelementen werkzaam zijn. Door geleidelijk aan die observaties te intensiveren leren we onderscheiden wat daarin zintuiglijke beelden zijn en wat, hoewel nog zintuiglijk georiënteerd, beginnende imaginaties. Die laatste kunnen zich ontwikkelen tot echte imaginaties of zelfs inspiratie-doortrokken imaginaties.

Door
Willem Daub

Kosten
€ 45 voor het hele practicum.

Deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Aanmelden
Bij Willem Daub, willemdaub@gmail.com

Betalen
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u 1 week voor de start van de activiteit een betaalverzoek per e-mail.
Dit betaalverzoek bevat een link waarmee u online via iDEAL kunt betalen en ook instructies om het bedrag eventueel handmatig over te maken.

donderdag 22 oktober 2020
donderdag 29 oktober 2020
donderdag 5 november 2020

20:00 - 21:30

€ 45,-

Contactgegevens

Contact gegevens

023 5324823
www.antroposofiehaarlem.nl

Adres activiteit

Prinsenbolwerk 3 b
2011 MA Haarlem

Plattegrond

terug naar agenda
''mens = vrijheid = creativiteit = arbeid = kapitaal''

Joseph Beuys

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica