terug naar agenda

Therapeuticum Haarlem

Leven met karma maakt het leven zinvoller


Leven met karma maakt het leven zinvoller Therapeuticum Haarlem
Hoe doe je dat?
Luisteren naar wat het lot te zeggen heeft. En dan: doen wat er te doen is.
Als inleiding tot de cursus zijn wij bij het lot, het karma te gast. Daar komen twee mensen elkaar tegen. Waar vandaan komen ze? Waarom zijn ze op weg gegaan? Wat hebben zij te doen?

Informatie

Drude van Houwelingen en Jan Verhoeven

Drude van Houwelingen
Lang was ik verbonden aan de Rudolf Steiner school in Haarlem waar ik nu ook woon. Ik gaf daar les in verschillende vakken in de bovenbouw. Antroposofie is de basis van waaruit ik leef. Van daar uit is ‘karma’ mijn hoofdthema.

Jan Verhoeven
Werkzaam als software ontwikkelaar werd de antroposofie al vroeg mijn thuis in Haarlem waar ik cursussen gaf, meewerkte aan jaarfeesten en openbaar programma. Ontmoeting en gemeenschapsvorming is waarvoor ik leef.

Kosten
€ 40 voor de hele cursus

Deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Aanmelden
Bij Jan Verhoeven, jmm.verhoeven@gmail.com

Zijn er vragen? Mail drudevanhouwelingen@kpnmail.nl of bel 023-5317800

Betalen
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u 1 week voor de start van de activiteit een betaalverzoek per e-mail.
Dit betaalverzoek bevat een link waarmee u online via iDEAL kunt betalen en ook instructies om het bedrag eventueel handmatig over te maken.

maandag 19 oktober 2020
maandag 2 november 2020
maandag 9 november 2020
maandag 16 november 2020

20:00 - 21:30

€ 40,-

Contactgegevens

Contact gegevens

023 5324823
www.antroposofiehaarlem.nl

Adres activiteit

Prinsenbolwerk 3 b
2011 MA Haarlem

Plattegrond

terug naar agenda
''Er zou weinig van mij overblijven indien ik alles moest afstaan, wat ik aan anderen te danken heb.''

Johann Wolfgang
von Goethe

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica