Disclaimer voor antroposofie-noord-holland.nl

Ginolica | Oplossingen voor het web (Kamer van Koophandel: 62471724), hierna te noemen Ginolica, verleent u hierbij toegang tot antroposofie-noord-holland.nl. Publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ginolica behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op antroposofie-noord-holland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Ginolica spant zich in om de inhoud van antroposofie-noord-holland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op antroposofie-noord-holland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ginolica.

In het bijzonder zijn alle prijzen op antroposofie-noord-holland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Gebruikers (initiatiefnemers) kunnen zelf inhoud plaatsen op antroposofie-noord-holland.nl. Ginolica oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.
Neem hiervoor contact met ons op via het Suggesties en/of opmerkingen formulier of het contactformulier.


Voor op antroposofie-noord-holland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ginolica nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ginolica en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ginolica, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van antroposofie-noord-holland.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

''Slechts hij die harp speelt leert harp spelen.''

Aristoteles

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.