terug naar Biografie coaching en advies

Judith van der Wildt coacht & schrijft


148 | Judith van der Wildt coacht & schrijft in Haarlem. Binnenwereld, buitenwereld & biografie; dat zijn de drie invalshoeken waar vanuit ik jou en jouw vraagstuk benader om zo tot diepgaande zelfkennis te komen. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je kunt verhouden tot wat er op je pad komt, en authentieke keuzes kunt maken. openingstijden, contactgegevens, plattegrond
Binnenwereld, buitenwereld & biografie; dat zijn de drie invalshoeken waar vanuit ik jou en jouw vraagstuk benader om zo tot diepgaande zelfkennis te komen. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je kunt verhouden tot wat er op je pad komt, en authentieke keuzes kunt maken.

informatie

Binnenwereld, buitenwereld, biografie

Het vergroten van jouw zelfkennis is de sleutel.
Vanuit diepgaande zelfkennis kun je je beter verhouden tot alles waar je in het leven mee wordt geconfronteerd.
Om jouw weg naar zelfkennis diepgaand en compleet te faciliteren benader ik jou en jouw vraagstuk vanuit drie invalshoeken; binnenwereld, buitenwereld en biografie.

Binnenwereld
Wat houdt jou bezig, welke dialogen vinden plaats in jouw hoofd, welke stemmen zijn prominent aanwezig en welke juist niet of nauwelijks?
Je hebt vast wel eens last van een innerlijke criticus, of een innerlijk kind dat eindelijk eens wil spelen, of een innerlijk slachtoffer dat gewoon even gehoord wil worden, of een zorggever die doodmoe is. Herkenbaar? Tijdens de sessies gaan we in gesprek met die verschillende stemmen in jou (Voice Dialogue) om ze ruimte te geven om gehoord te worden, en om jou te leren er met afstand naar te kijken in plaats van je ermee te identificeren.

Buitenwereld
We zijn allemaal onderdeel van allerlei systemen. Denk aan je familie, vriendenkring, collega’s, voetbalteam etc. In die verschillende systemen heb je verschillende rollen. Zo ben je in het ene systeem misschien kind (je gezin van herkomst), en in het andere systeem ouder (je eigen gezin). In het ene systeem ben je aanvoerder (voetbalteam) en in het andere systeem durf je weinig initiatief te nemen (collega’s). Patronen uit het ene systeem projecteer je soms onbewust op het andere systeem, of houd je onbedoeld in stand. Soms kom je steeds op een plek terecht waar je niet bewust voor hebt gekozen en waar je ook eigenlijk niet in wil. Je bent bijvoorbeeld steeds voordat je het weet de kartrekker, of de zorggever. Hoe komt dat?
Door jou en jouw vraagstuk systemisch te benaderen ontdekken we onder meer welke systemen voor jou werken en waarom, in welke rollen je soms onbedoeld terecht komt en hoe dat komt.

Biografie
Jouw biografie, jouw levensloop, is de lijn waartegen we bovenstaande afzetten. Op welk punt in jouw biografie werkt het familiesysteem voor je, en wanneer zijn bepaalde patronen uit dat systeem niet meer dienend? Wanneer in jouw biografie is jouw innerlijk kind weggedrukt, of heeft jouw innerlijke criticus zoveel ruimte gekregen? Jouw levensloop en dat wat jou in je leven is overkomen is onlosmakelijk verbonden met jouw binnenwereld en buitenwereld.

Maatwerk

Coaching is maatwerk. Ieder vraagstuk vraagt om een andere aanpak, en vaak is het vraagstuk waarmee je binnenkomt niet waar het wérkelijk over gaat.
Daarom benader ik je in coaching altijd vanuit drie verschillende invalshoeken, om jou en jouw vraagstuk zo compleet en diepgaand mogelijk in beed te brengen. Bij welk van de invalshoeken het zwaartepunt ligt is afhankelijk van je vraagstuk en het verloop van het traject, maar we raken ze altijd allemaal.

Resultaat

Natuurlijk zorg ik ervoor dat je na een sessie met een goed gevoel naar buiten gaat, maar het is een traject dat verder gaat dan quick-wins en het concreet aanpassen van je handelen om jouw vraagstuk op te lossen. Om je duurzaam te kunnen helpen ga ik met jou op zoek naar de oorsprong van jouw vraagstuk, in plaats van direct naar een oplossing op handelingsniveau. Zelfkennis is de sleutel, want als je inzicht hebt in de oorsprong van jouw vraagstuk, ben je ook in staat daar in de toekomst andere keuzes in te maken. Dat moet wat mij betreft het resultaat zijn van een duurzame samenwerking.

Relatie-coaching

Relatie-coaching behoort ook tot de mogelijkheden. Onderdeel van dat traject kan zijn een of meerdere individuele sessies met beiden, maar het zwaartepunt ligt bij de gezamenlijke gesprekken. Ook in relatie-coaching benaderen we jullie vraagstuk vanuit binnenwereld (individueel), buitenwereld (individueel en van de relatie) en biografie (individueel en van de relatie).

Corona

Uiteraard hebben wij de geldende Corona-maatregelen in acht te nemen. De praktijkruimte waar vanuit ik werk is ruim voldoende geschikt om 1 op 1 sessies of relatiesessies te organiseren.

Investering

Een 1 op 1 sessie duurt 1 tot 1,5 uur en vraagt een investering van 100 euro excl. BTW per sessie.
Een relatiesessie duurt 1,5 tot 2 uur en vraag een investering van 150 euro excl. BTW per sessie.

Kennismaking

Coaching heeft alleen effect als je je op je gemak voelt bij je coach, als er een klik is en we beiden het gevoel hebben dat ik je verder kan helpen.
Daarom is een kennismaking essentieel en altijd gratis. Dat kan ook online of telefonisch. Coaching doe ik bij voorkeur live.
Mail info@judithvanderwildt.nl of bel 06-23037651 voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Contactgegevens

Contact gegevens

Judith van der Wildt coacht & schrijft
Nauwe Geldelozepad 32
2012 EV Haarlem
06 2303 7651
info@judithvanderwildt.nl
judithvanderwildt.nl

Plattegrond

terug naar Biografie coaching en advies
''Slechts hij die harp speelt leert harp spelen.''

Aristoteles

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.