terug naar Geestelijke gezondheidszorg

Beschermd Wonen Haarlem, Lievegoed


Beschermd-wonen-haarlem-lievegoed | Beschermd Wonen Haarlem, Lievegoed in Haarlem. Beschermd wonen Haarlem is een antroposofische woonvorm voor mensen met een psychiatrische achtergrond en eventuele bijkomende problematiek zoals verslaving, LVB, autisme. openingstijden, contactgegevens, plattegrond
Beschermd wonen Haarlem is een antroposofische woonvorm voor mensen met een psychiatrische achtergrond en eventuele bijkomende problematiek zoals verslaving, LVB, autisme.

informatie


De opzet is uniek; bewoners van zelfstandige stadswoningen vormen samen een hechte woongemeenschap. 24-uursbegeleiding en bereikbaarheid stelt hen in staat zo zelfstandig mogelijk te blijven leven. Het risico van een sociaal isolement wordt aanzienlijk verkleind doordat bewoners en begeleiders elkaar op vaste momenten van de dag ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte. Weekprogramma’s, die met ieder persoonlijk worden ingevuld, leggen de basis voor een zinvolle dagbesteding. Beschermd wonen Haarlem bestaat uit twee woongroepen, met elk een eigengroepsruimte en een eigen traject naar zelfstandigheid.

Onze begeleiding kent een antroposofische benadering. Een natuurlijk levensritme staat centraal in onze visie. Aandacht voor de seizoenen, een gezond dagritme, zinvolle dagactiviteiten en natuurlijke voeding vinden we essentieel. We spreken bewoners graag aan op hun gezonde kanten en verwachten van ieder een actieve bijdrage aan de gemeenschap. Taken en verantwoordelijkheden worden uiteraard afgestemd op persoonlijke draagkracht. Bewoners worden uitgenodigd om hun talenten in te zetten en te ontplooien. Creatieve inbreng is van harte welkom. In onze woongemeenschap hebben mensen oog voor elkaar en voor zichzelf. Individuele ondersteuningsvragen en doelen krijgen aandacht aan de hand van een begeleidingsplan dat samen met de sociaal maatschappelijk begeleider wordt gemaakt.

Lievegoed is een landelijkwerkende organisatie, zie de website voor al onze locaties

Contactgegevens

Contact gegevens

Beschermd Wonen Haarlem, Lievegoed
Petra Takkenkamp Viveen
Laan van Berlijn 145
2034 SG Haarlem
0233030145
0621852344
zorgbemiddeling@lievegoed.nl
www.lievegoed.nl

Plattegrond

terug naar Geestelijke gezondheidszorg
''Alleen die geven kan is vrolijk. ''

Johann Wolfgang
von Goethe

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.