terug naar Basisonderwijs

Adriaan Roland Holstschool Vrijeschool basisonderwijs


Adriaan-roland-holstschool-vrijeschool-basisonderwijs | Adriaan Roland Holstschool Vrijeschool basisonderwijs in Bergen. Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Voor ons is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. openingstijden, contactgegevens, plattegrond
Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Voor ons is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.

informatie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gretig om te leren. Dit is waar wij vanuit gaan op de vrijeschool. Naast alle gewone reguliere vakken krijgen onze leerlingen extra creatieve vakken die de cognitieve en sociale ontwikkeling bijzonder ondersteunen en stimuleren. Zo leren kinderen op de vrijeschool niet alleen voor hun diploma, maar voor de rest van hun leven.

Onze school ligt in het dorp Bergen. We hebben ongeveer 210 leerlingen van 4 tot 13 jaar, verdeeld over 10 groepen. Naast de klassenleerkrachten geven er verschillende vakleerkrachten les. Daarbij wordt individuele hulp verzorgd door een remedial teacher, net als voor leerlingen met een speciale zorgvraag. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

Op de Adriaan Roland Holstschool krijgen leerlingen reguliere vakken, zoals rekenen, lezen, schrijven, topografie, geschiedenis etc. Maar dit alles wordt ingebed in een kader van sociale, creatieve, muzikale en ambachtelijke impulsen, waardoor de kinderen ook herkennen van waaruit en waarom ze leren. Zo groeien onze leerlingen als het ware in de lengte én de diepte.

Wij gaan voor een geïntegreerd aanbod van vakken, zowel op het reguliere als op het creatieve en sociale vlak, waardoor kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Zo draagt bijv. het breien bij aan het logisch nadenken en het concentreren in de eerste klas. Het reciteren van teksten draagt bij aan het duidelijk leren lezen, het uit je hoofd leren en voordragen in het openbaar. En zo helpt vormtekenen bij het netjes leren schrijven en het wiskundig denken. Op deze manier spreekt het vrijeschoolonderwijs de verschillende kwaliteiten van een kind in zijn geheel aan.

KIjk voor meer informatie op onze website.

Contactgegevens

Contact gegevens

Adriaan Roland Holstschool Vrijeschool basisonderwijs
Prins Hendriklaan 56-58
1862 EL Bergen
072 5813613
info@vrijeschool-bergen.nl
www.arhbergen.nl

Plattegrond

terug naar Basisonderwijs
''Leven is het meervoud van lef''

Loesje

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.