terug naar agenda

De Christengemeenschap Andrieskerk Amsterdam

Een ander licht op euthanasie


Een ander licht op euthanasie De Christengemeenschap Andrieskerk Amsterdam
Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar?
Voordracht door Hans van Delden en Marianne de Nooij.

Informatie

Een ander licht op euthanasie

Voordracht door Hans van Delden en Marianne de Nooij.

Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar?

Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet?

Een interessant vraagstuk voor jou? De Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap organiseren op drie locaties een avond met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verrassen we je met een muzikaal intermezzo:

- vrijdag 16 november in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag

- woensdag 21 november in de Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem

- donderdag 22 November in de Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, onder andere over beslissingen rond het levenseinde en medische zorg aan ouderen.

“Ik wil mensen oproepen om bewust beslissingen te nemen, ook in de laatste levensfase. Sterven is een geleidelijk proces. De uitdaging voor de moderne mens is om de gedachte aan zijn eigen sterfelijkheid te integreren in zijn bestaan en bewust met de dood om te gaan."

Marianne de Nooij, voormalig microbioloog en priester in de Christengemeenschap (Andrieskerk) Amsterdam“Ik wil vanuit 'exacte fantasie' kijken naar verschillende ontwikkelingen rond het levenseinde en de implicaties daarvan voor het leven na de drempel en het levenslot.” Een lezing over reanimatie en andere vormen van levensverlenging, palliatieve zorg en palliatieve sedatie, euthanasie en 'voltooid leven' en orgaandonatie.

Aanmelden via de website www.antroposofiemagazine.nl/avin-christengemeenschap/een-ander-licht-op-euthanasie-3-lezingen/#view

Deze activiteit vond plaats op
donderdag 22 november 2018

20:00 - 22:00

€ 15,-

Contactgegevens

Contact gegevens

020 6420769
gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl
amsterdam.christengemeenschap.nl

Adres activiteit

A.J. Ernststraat 869
1081 HL Amsterdam

Plattegrond

terug naar agenda
''Slechts hij die harp speelt leert harp spelen.''

Aristoteles

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica