terug naar Inspirerend

Vlechtwerk Therapeuticum Egelantier

De transformatie van een Therapeuticum

Voor Therapeuticum de Egelantier in Bergen staat het jaar 2020 in het teken van een transformatie

Voor Therapeuticum de Egelantier in Bergen staat het jaar 2020 in het teken van een transformatie. 
Een transformatie van alles onder één dak, naar een vlechtwerk van verschillende disciplines verspreid over de regio Alkmaar/Bergen die een gezamenlijke visie en missie hebben op gezondheidszorg. 


Deze transformatie werd eigenlijk al een paar jaar geleden ingezet doordat de huisartsen die aangesloten waren bij de Egelantier stopten of verhuisden. De vrijgekomen ruimte besloot het stichtingsbestuur ook ter beschikking te stellen aan therapeuten die niet persé geïnspireerd waren door de antroposofie. Zonder te weten dat hiermee een zaadje geplant werd voor het vlechtwerk dat nu aan het ontstaan is. 
De groep met therapeuten groeide weer. 
Eind 2018 is er een onderzoek gedaan naar de behoefte van (potentiële) cliënten/patiënten in deze regio. De vraag was ook of datgeen wat in het aanbod van de Egelantier zat een meerwaarde had. Uit het onderzoek kwam een duidelijk “ja” naar voren voor antroposofische gezondheidszorg, maar ook voor een breder aanbod. Dat heeft ze gesterkt in de weg die ze nu aan het gaan zijn.

"We hebben bewust gekozen voor de naam vlechtwerk omdat het nog meer impliceert dat het geheel meer is dan de som der delen"

Van Therapeuticum Egelantier naar Vlechtwerk Egelantier.

“In eerste instantie hadden we de wens om het Therapeuticum weer op te zetten zoals deze ooit was, met onder andere een eigen huisarts. Al snel bleek dat we de geschikte persoon gevonden hadden in Lous de Haas. Zij was op dat moment gestart met de opleiding tot antroposofisch huisarts en had al enige ervaring opgedaan door als huisarts waar te nemen in het Van Damhuis in Haarlem. Ze wilde graag een eigen praktijk beginnen. In Alkmaar was behoefte aan huisartsen en zo ontstond het plan voor een Therapeuticum nieuwe stijl met verschillende disciplines op verschillende locaties. We hebben bewust gekozen voor de naam vlechtwerk omdat het impliceert dat het geheel meer is dan de som der delen.” 

Visie en missie

“Ons vlechtwerk bestaat op dit moment uit ongeveer 15 professionals, allen met hun eigen referentie. Zo werkt een deel van ons vanuit het antroposofisch mensbeeld. Maar er zijn in ons vlechtwerk bijvoorbeeld ook een mesoloog, haptonoom, orthomoleculair therapeut en een acupuncturist werkzaam. 
Het interessante is dat we ondanks de verschillen veel raakvlakken hebben in onze werkwijze. Samen hebben we een Missie en Visie geschreven. Door bepaalde woorden anders te formuleren, verdwenen de schotten tussen de antroposofische en de niet antroposofische therapeuten. Zo ontstond er een eenheid binnen het team van waaruit we allen kunnen werken. 
Doordat we geïnteresseerd blijven in de ander met zijn of haar referentie, blijven we als zorgaanbieders ook scherper in hetgeen we aanbieden. De mesoloog hoeft dus niet ineens antroposofisch te gaan denken en andersom ook niet. We vullen elkaar aan. 


Onze Visie is gericht op heel de mens. Integratieve zorg en positieve gezondheid vinden we belangrijke uitgangspunten om vanuit te werken. Naast de curatieve zorg zetten we in op zelfregulatie, autonomie en preventie, bijvoorbeeld door het geven van cursussen. 


Maandelijks hebben we overleg met elkaar. De ene maand vergaderen we over de gang van zaken. Waar gaan we naar toe en waar halen we onze inspiratie vandaan. De andere maand houden we een multidisciplinair overleg waarin we cliënten vaak aan de hand van een vraag bespreken. Door deze manier van werken leren we elkaar en elkaars werkwijze beter kennen.” 

De Egelantier

door: Gino Smink
Haarlem/Bergen | woensdag 8 april

Portretten

terug naar Inspirerend
advertenties & nieuwsbrief

Door antroposofie geïnspireerde initiatieven in Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica.