terug naar agenda

Antroposana De Keerkring patiëntenvereniging Haarlem e.o

Studiegroep Salutogenese: Versterken van je eigen gezondheid


Studiegroep Salutogenese: Versterken van je eigen gezondheid Antroposana De Keerkring patiëntenvereniging Haarlem e.o
Tegenwoordig wordt gezondheid omschreven als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Ondanks deze ruimere betekenis van gezondheid, richt de huidige geneeskunde zich nog altijd op hoe ziektes ontstaan

Informatie

Tegenwoordig wordt gezondheid omschreven als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Ondanks deze ruimere betekenis van gezondheid, richt de huidige geneeskunde zich nog altijd op hoe ziektes ontstaan (pathogenese).

Een relatief nieuwe benadering is salutogenese. Daarbij gaat het om een benadering van de mens, die zich richt op factoren die gezondheid en welbevinden stimuleren in plaats van de factoren die ziekte veroorzaken en die in het middelpunt van de pathogenese staan.
Het begrip salutogenese is geïntroduceerd door de socioloog Aaron Antonovsky (1923 – 1994).
In tegenstelling tot het kijken naar de oorsprong van ziektes (pathogenese), stelt hij dat we ons kunnen richten op de oorsprong van gezondheid: de salutogenese, om daarmee onze eigen gezondheid te versterken. Het woord salutogenese is afgeleid van het Latijnse “salus” (gezondheid, welbevinden) en het Griekse “genesis” (oorsprong, ontstaan).

“Salutogenese gaat dus over het vermogen om aan moeilijke levensomstandigheden het hoofd te bieden, overeind te blijven en er vanuit een innerlijk centrum creatief mee om te gaan. Het gaat over de vraag hoe wordt of hoe blijf ik gezond? Wat heb ik nodig voor mijn eigen gezonde balans”.

De Keerkring organiseert hierover een cyclus van 7 avonden. Met een groepje van maximaal 10 mensen komen we 1x per maand op woensdagavond bij elkaar. Onder begeleiding van Marleen Becht bespreken we samen de salutogenese en hoe we dat kunnen inzetten om onze eigen gezondheid te versterken. Doe je mee?

Data: 9 oktober, 13 november,11 december, 8 januari, 5 februari,4 maart,1 april.
Tijd: 19.30 –21.00 uur
Locatie: Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b, 2011MA Haarlem

Bijdrage: voor leden van de Keerkring €25, voor niet- leden € 35 (inclusief Gezichtspunt Salutogenese- De oerbronnen van gezondheid)
Opgave graag via dit formulier. Wanneer de bijdrage het moeilijk maakt om deel te nemen, is reductie mogelijk. Neem dan contact op met Wimmy Hengst (wimmyhengst@gmail.com of evt. 06-51131166).

woensdag 9 oktober 2019
woensdag 13 november 2019
woensdag 11 december 2019
woensdag 8 januari 2020
woensdag 5 februari 2020
woensdag 4 maart 2020
woensdag 1 april 2020

19:30 - 21:00

€ 25,-

Contactgegevens

Contact gegevens

Hilda Rijkmans
023 5518640
keerkring@antroposana.nl
keerkring.antroposana.nl

Adres activiteit

Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b
2011 MA Haarlem

Plattegrond

terug naar agenda
''De mens wordt het meest zichzelf, als hij de toewijding heeft van een spelend kind.''

Jean Jacques
Suurmond

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geïnspireerd doorAntroposofie
Noord-Holland

Vormgeving en ontwikkeling door Ginolica